1. OBJECTIU

Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web http://ccterraferma.com, del qual és titular Club Ciclista Terraferma (d’ara en endavant, PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB us n’atribueix la condició d’USUARI i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, amb l’advertiment que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB, cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

 

Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal, i respondrà davant el PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es poguessinn causar, com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, i el PROPIETARI DEL WEB pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

 

2. IDENTIFICACIÓ

El PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

La seva denominació social és Club Ciclista Terraferma

• El seu CIF és G25048968

• El domicili social és Carrer de Terrassa, 1, 25005 Lleida

 

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

• Adreça electrònica: info@ccterraferma.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són lliures i gratuïts. No obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i els serveis del PROPIETARI DE AL WEB i a no emprar-los, entre d’altres, per:

 

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.

 

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

 

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure’n informació.

 

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

 

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

 

f) Reproduir, copiar, distribuir o posar a disposició, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

 

g) Demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

 

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia i programari, així com el seu disseny gràfic i els codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i fer, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui entendre que el seu ús o accés atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web on s’estableixi ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DEL WEB dels seus continguts o serveis. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que en realitzi.

 

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena de els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats i posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.

 

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, el PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com a la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

 

Així mateix, el PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre la existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PROPIETARI DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o en recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza del establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

 

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les normatives, els plans, les disposicions generals i els actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web cal entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Totes aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el català.

WhatsApp chat